عشق من  سید امیر علیعشق من سید امیر علی، تا این لحظه 6 سال و 1 ماه و 15 روز سن دارد
عشق من سید امیر حسینعشق من سید امیر حسین، تا این لحظه 3 سال و 1 ماه و 24 روز سن دارد

كودك من

براي 2 سالگي

پسر عزيزتر از جانم هنوز باورم نميشود 2سال از بهترين سالهاي عمرم را كه لحظه لحظه اش برايم خاطره انگيز است ،در كنارت سپري كرده ام... چقدر  لحظه اي  كه فهميدم خدا وند مهربان تو را به ما هديه داد و لحظه هاي شيريني كه در وجودم رشد كردي ، لحظه اي كه متولد شدي ، لحظه اي كه اولين بار گرماي وجودت را حس كردم، لحظه هايي كه در آغوشت كشيدم ، لحظه لحظه ها چقدر زيبا و فراموش نشدنيست... كودك زيباي من، لطف خدا را در بزرگ شدنت حس مي كنم آنجا كه ديدم از كودكي كوچك و نيازمند كه قادر به غلط زدن و نشستن و راه رفتن نيست و تكلم نميداند اينچنين گوهر نابي را كه ميدود و ميخدد و بيان ميكند خلق كرد تا فراموش نكنيم لطفش را و سپاس گوييم عناي...
1 آذر 1393
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به كودك من می باشد